09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24450.00
 • AUD16285.97
 • CAD18214.75
 • CHF28200.79
 • CNY3474.08
 • DKK3617.75
 • EUR27197.16
 • GBP31161.13
 • HKD3158.09
 • INR302.39
 • JPY168.63
 • KRW19.48
 • KWD81545.81
 • MYR5250.36
 • NOK2297.11
 • RUB284.30
 • SAR6712.52
 • SEK2366.29
 • SGD18444.90
 • THB701.00
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền