09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25473.00
 • AUD16452.24
 • CAD18725.59
 • CHF28597.19
 • CNY3585.64
 • DKK3688.45
 • EUR27749.81
 • GBP32013.29
 • HKD3300.53
 • INR315.05
 • JPY169.87
 • KRW19.18
 • KWD85571.24
 • MYR5370.18
 • NOK2344.82
 • RUB284.93
 • SAR7030.75
 • SEK2355.88
 • SGD18924.46
 • THB703.30
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền