09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23415.00
 • AUD16305.20
 • CAD18361.60
 • CHF24795.29
 • CNY3550.26
 • DKK3333.75
 • EUR25032.07
 • GBP28694.87
 • HKD3014.01
 • INR306.14
 • JPY175.46
 • KRW18.90
 • KWD78837.02
 • MYR5346.58
 • NOK2406.86
 • RUB553.65
 • SAR6434.05
 • SEK2326.12
 • SGD17003.20
 • THB672.77
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền