09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,670,000
 • Bán 5,802,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22860.00
 • AUD17123.35
 • CAD18674.17
 • CHF25015.42
 • CNY3611.24
 • DKK3610.39
 • EUR27112.98
 • GBP31759.89
 • HKD2971.69
 • INR314.49
 • JPY204.45
 • KRW20.22
 • KWD78287.51
 • MYR5532.84
 • NOK2752.96
 • RUB356.51
 • SAR6291.05
 • SEK2696.19
 • SGD17134.94
 • THB693.40
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền