09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,630,000
 • Bán 5,797,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23110.00
 • AUD17201.53
 • CAD18556.90
 • CHF25544.39
 • CNY3608.04
 • DKK3724.91
 • EUR27882.80
 • GBP32428.70
 • HKD3003.16
 • INR320.30
 • JPY214.93
 • KRW20.98
 • KWD79384.10
 • MYR5494.45
 • NOK2647.10
 • RUB347.61
 • SAR6359.62
 • SEK2723.87
 • SGD17186.76
 • THB711.87
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền