09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24840.00
 • AUD16396.99
 • CAD18531.71
 • CHF28454.98
 • CNY3500.02
 • DKK3656.09
 • EUR27478.98
 • GBP31756.48
 • HKD3204.10
 • INR308.76
 • JPY168.10
 • KRW19.43
 • KWD83150.77
 • MYR5222.91
 • NOK2389.68
 • RUB280.33
 • SAR6822.07
 • SEK2444.61
 • SGD18648.90
 • THB701.72
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền