09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,620,000
 • Bán 5,747,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22860.00
 • AUD16862.19
 • CAD18248.15
 • CHF24996.49
 • CNY3597.09
 • DKK3661.13
 • EUR27400.28
 • GBP31702.11
 • HKD2970.05
 • INR320.47
 • JPY212.47
 • KRW20.40
 • KWD78495.86
 • MYR5500.42
 • NOK2704.89
 • RUB347.72
 • SAR6291.39
 • SEK2693.00
 • SGD17124.79
 • THB695.48
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền