09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24430.00
 • AUD16316.92
 • CAD18140.82
 • CHF28242.15
 • CNY3474.83
 • DKK3639.73
 • EUR27361.79
 • GBP31280.88
 • HKD3158.89
 • INR301.90
 • JPY169.73
 • KRW19.68
 • KWD81610.84
 • MYR5274.25
 • NOK2326.19
 • RUB288.15
 • SAR6707.35
 • SEK2394.19
 • SGD18505.82
 • THB710.69
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền