09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,545,000
 • Bán 5,642,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23140.00
 • AUD18092.76
 • CAD19325.71
 • CHF25769.03
 • CNY3644.43
 • DKK3814.91
 • EUR28406.55
 • GBP32913.38
 • HKD3014.26
 • INR324.99
 • JPY214.58
 • KRW21.48
 • KWD79495.59
 • MYR5649.51
 • NOK2820.91
 • RUB343.62
 • SAR6372.03
 • SEK2793.45
 • SGD17562.77
 • THB750.25
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền