09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,455,000
 • Bán 5,557,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD17834.37
 • CAD18640.79
 • CHF25380.71
 • CNY3598.71
 • DKK3761.99
 • EUR28023.92
 • GBP32192.28
 • HKD3014.04
 • INR318.98
 • JPY215.06
 • KRW21.60
 • KWD79353.35
 • MYR5642.09
 • NOK2775.93
 • RUB331.94
 • SAR6377.72
 • SEK2745.19
 • SGD17480.95
 • THB746.13
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền